Konsultationer
Vi har genom Tjänstemannaförbund bl.a. TRR Trygghetsrådet fått många uppdrag inom konsultationer främst vad det gäller arbetssökande tjänstemän/kvinnor.
Vi har gjort intervjuer samt beteendetester samt motivationshöjande åtgärder, varit en hjälp med att skriva ett CV samt att upprätta personliga brev. Varit en ny länk mellan individen och det kontaktnät vi har i vårt län Gävleborg.

Vandra AB samarbetar med Företagarskolan i Gävle.