Vandra AB är ett tjänsteföretag i Hudiksvall.

 

 

    Arbetsmarknadsutbildning
    Jobbcoach
    Rehabilitering
    Rekrytering
    Konsultering

Vår målsättning är att arbeta som konsulter inom arbetsmarknadsutbildningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringar, rekryteringar men även som konsulter inom tjänstesektorn..
Alla konsulter hos oss är utbildade och har bred erfarenhet av att arbeta inom dessa verksamhetsområden.

Vår policy är att alla ska bli vinnare.

Vad det gäller arbetsmarknadsutbildningar är vårt mål att individen ska finna en ny väg att vandra.

Arbetslivsinriktade Rehabiliteringar är vårt mål att arbetsgivaren Försäkringskassan samt att individen ska vara just vinnare.

Rekrytering är ett av de svåraste uppgifter man kan ta på sig som arbetsgivare.
Vi på Vandra AB tar alla uppdrag och vår organisation bygger på att en rekrytering måste få ta den tid uppdraget kräver.

Våra konsulter arbetar med att hjälpa högre utbildade tjänstemän/kvinnor till att vandra mot en ny framtid.

Vandra AB arbetar för och med människor som av olika skäl har behov att finna nya utvecklingsmöjligheter. Med en kombination av vägledning, kompetensutveckling matchas individens förutsättningar och mål mot marknadens behov och möjligheter.

Tryck på respektive fotavtryck så får du ytterligare information.

Gunnar Canslätt